Blog

|

Bum na „zielone” firmy – każdy chce być ESG!

Europa postawiła sobie główny cel w obszarze ESG: być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Europejski Zielony Ład, do którego wszyscy jesteśmy zobowiązani, to idea zrównoważonej i społecznej odpowiedzialności w przyszłości.

Kiedy idea realizuje się w praktyce zwykle zaczynają się problemy. Na przykład jak uczynić proces raportowania w zakresie ESG by był on przejrzysty, holistyczny, a zarazem dostosowany do regulacji?

W 2021 roku rozpoczęła się intensywna zmiana w kierunku „zielonego” zarządzania. Ta zmiana była wyraźnie widoczna w polskiej gospodarce, a za słowami poszły czyny – przepisy i kryteria, które nie pozwalają na obejście wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju. ESG (Environmental, Social, Governance) wpływa na firmy we wszystkich obszarach i jest już integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodność z kryteriami ekologicznymi, społecznymi i ładem korporacyjnym ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonej przyszłości naszej planety.

Rok 2022 pokazuje, że narastające wymogi w sprawie udostępniania informacji niefinansowych w raportowaniu ESG padły na podatny grunt i temat ESG staje się mody, ale czy jest przez firmy zrozumiały?

Czy w zakresie finansów, inwestycji, budowania wizerunku, firmy wiedzą, ile stracą, jeśli nie będą posiadały certyfikacji?

Wytyczne prawne ESG wymagają od firm pełnej przejrzystości w zakresie ich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego tak się dzieje?

Popatrzmy chociażby przez pryzmat działalności biznesu i jego wpływu na kwestie środowiskowe. To właśnie firmy odpowiedzialne są za ponad 70% całości emisji gazów cieplarnianych zarówno bezpośrednio poprzez swoją działalność, jak również pośrednio, poprzez cały swój łańcuch dostawców – partnerów i klientów. Dlatego bez aktywnego zaangażowania biznesu, wyścig w stronę „zero emisyjności”, a docelowo do zrównoważonej gospodarki, jest niemożliwy. W szczególności sektor finansowy ma do odegrania ogromna rolę w strategii ekologicznej i społecznej poprzez kierowanie środków do zrównoważonych projektów, czy podmiotów oraz oferowania „zielonych” produktów finansowych.

Banki już oceniają firmy zgodnie z kryteriami ESG, a duże firmy będą odpowiednio analizować swoje łańcuchy wartości pod kątem identyfikacji i ograniczania ryzyk nie tylko finansowych, ale również związanych z zagadnieniami społecznymi. Dyrektywa UE w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustanability Due Diligance Directive) jest prawdopodobnie najbardziej wszechobecnym tematem tej zmiany.

Działania zgodne z ESG są już rzeczywistością dla korporacji, ale temat prowadzenia działalności zgodnej z ESG jest coraz bliższy także małym i średnim firmom. Unia Europejska zwiększa również presję poprzez nowe regulacje dla sektora finansowego, aby skłonić gospodarkę do zmiany. Ponieważ to, czy firma mała, średnia, czy duża zostanie kredytowana, czy nie, w coraz większym stopniu zależy od tego, czy działa ona w sposób zrównoważony i jaka jest jej ocena ESG.

Wyzwanie to ma jednak również wyraźną zaletę: jeśli kryteria ESG są przestrzegane i zintegrowane z firmą i jej działaniami, ta firma z pozytywnym wynikiem ESG może skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania.

Zastosowanie kryteriów ESG doprowadzi zatem do zmiany paradygmatu.

Przez długi czas nawiązanie do zrównoważonego rozwoju służyło jedynie budowaniu wizerunku, którym firmy chciały się wyróżniać w komunikacji, a poza segregowaniem śmieci i oszczędzaniem energii, co jest równie ważnie, pełnego obszaru ESG trudno było się w działaniach dopatrzeć. Ponieważ jednak ESG zostało zakotwiczone w przepisach, zrównoważony rozwój musi być rozumiany jako integralna część strategii firmy.

Przestrzeganie podstaw prawnych prowadzenia działalności zgodnej z ESG ma obecnie ogromne znaczenie. To jedyny sposób na osiągnięcie trwałego wpływu, który faktycznie przybliża nas do celów net-zero i zrównoważonej planety.

Wdrażając wszystkie kryteria ESG w obszarze raportowania (ocena własna poziomu zróżnicowanego rozwoju) lub oceny i monitoringu swoich partnerów, innowacyjna technologia staje się krytycznym czynnikiem sukcesu. Technologia, która zaproponuje platformowe narzędzie, globalne i sieciowe rozwiązanie, które umożliwia ocenę firm zgodnie z kryteriami ESG w prosty i zgodny ze standardami sposób.

CRIF, dostawca danych i rozwiązań dla sektora finansowego na całym świecie, w swojej misji kładzie nacisk na „zieloną rewolucję” i wykorzystując wszystkie swoje kompetencje, proponuje platformę ESG dla firm, które chcą ocenić i certyfikować swój poziom zrównoważonego rozwoju lub zbierać informacje i zarządzać swoim łańcuchem dostawców.

Na platformie Synesgy można w pierwszym przypadku dokonać własnej oceny ESG poprzez mechanizm ankiety dostępnej online opartej na światowych frameworkach i benchmarkach ES jak Global Reporting Initiative, 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Taksonomii UE. W ankiecie zbierane są informacje niefinansowe ESG dotyczące zrównoważonego rozwoju firmy. Po wypełnieniu i przesłaniu kwestionariusza firma otrzymuje score ESG oraz certyfikat ESG wystawiony przez agencje ratingową. Certyfikat można następnie pobrać i udostępnić wszystkim zainteresowanym partnerom za pomocą kodu QR. W ten sposób każda firma może niezawodnie i przejrzyście ujawniać swój status zrównoważonego rozwoju.

W drugim przypadku firmy korzystające z platformy Synesgy mogą dokonać pośredniej oceny swojego poziomu zrównoważonego rozwoju zapraszając swoich partnerów do wypełnienia ankiety. W efekcie firma uzyskuje przejrzyste, wysokiej jakości dane, bo pochodzące od każdego partnera (łańcuch dostawców), co pozwala jej dokładnie ocenić wiarygodność i z zgodność z zasadami ESG każdego partnera. Jest to zatem pierwszy krok w drodze do bardziej zrównoważonego zarządzania, do gospodarki, która chce w przyszłości nazywać się „zrównoważoną”.

Dlaczego nie zrobić go z CRIF Synesgy?


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ