FAQ

Index

1. PLATFORMA SYNESGY

Czym jest Synesgy?
Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu zrównoważonego rozwoju (określanego również jako skrót ESG, z ang. Environment, Social, Governance) danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha wartości. Firma może dokonać autooceny poprzez wypełnienie kwestionariusza, na podstawie którego otrzymuje ocenę (Score ESG) swojego poziomu zrównoważonego rozwoju, potwierdzający ją certyfikat oraz plan działań zmierzających do poprawy uzyskanego wyniku score. Z drugiej strony firma może zaprosić do autooceny i certyfikacji swoich partnerów z całego łańcucha wartości i określić swój poziom zrównoważonego rozwoju w sposób pośredni, czyli poprzez każdego partnera, z jakim ma relacje biznesowe.
Co obejmuje łańcuch wartości?
Jego definicja obejmuje pełny zakres działań, zasobów i relacji związanych z modelem biznesowym firmy i otoczeniem zewnętrznym, w którym ona działa. Łańcuch wartości obejmuje działania, zasoby i relacje, które przedsiębiorstwo wykorzystuje i na których opiera się przy tworzeniu swoich produktów lub usług, od koncepcji po dostawę, konsumpcję i koniec życia. Zgodnie z tą koncepcją obejmuje on szereg różnych aktorów, z którymi ma relacje firma, takich jak dostawców, partnerów, klientów.
Czym jest ESG?
ESG to skrót od angielskich słów Environment, Social, Governance określający wszystkie kwestie związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Po raz pierwszy skrót ESG pojawił się w 2004 r. w raporcie napisanym przez przedstawicieli największych na świecie instytucji finansowych – dotyczącym stworzenia rekomendacji dla sektora finansowego, jak włączyć czynniki niefinansowe w decyzje inwestycyjne. ESG od tego momentu stało się coraz ważniejszym czynnikiem, branym pod uwagę nie tylko przez klientów, ale i potencjalnych inwestorów, podejmując decyzje biznesowe.
Po co się certyfikować?
Certyfikat jest dokumentem, który podkreśla zgodność postępowania firmy z zasadami ESG. Można przyrównać go do uproszczonego raportu opisującego zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju wzbogaconego o Score ESG. Certyfikat ten można pokazać swoim klientom i partnerom, a także instytucjom finansowym – ubiegając się np. o pożyczkę (tzw. zielone pożyczki), czy startując w przetargu, czy innym organizacjom, z którymi firma nawiązuje relacje. Postępowanie według standardów ESG nie tylko poprawia wizerunek firmy oraz jej reputację, ale także ułatwia nawiązywanie nowych współprac, oraz poprawia efektywność prowadzonego biznesu. W ten sposób firma zwiększa także swoją transparentność w kwestiach związanych z ESG.
Czy dostanę coś więcej oprócz certyfikatu?
Tak – na podstawie uzyskanego wyniku ESG (score), platforma Synesgy przygotowuje dla firmy Plan Działania (tzw. Action Plan) wraz z analizą obszarów do poprawy i listą sugerowanych działań, jakie może ona podjąć, aby poprawić swój wynik w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ponadto firma może pobrać cały wypełniony kwestionariusz w formacie PDF, co pozwala jej np. na przesłanie szczegółów swojej ewaluacji ESG do partnerów biznesowych.
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Synesgy?
Więcej informacji o platformie Synesgy oraz tematyce związanej z ESG można znaleźć na >>Blogu Synesgy<<
Kto może dokonać samooceny ESG na Synesgy?
Każda firma niezależnie od wielkości i branży: JDG, MŚP, duża firma i korporacja. Zakres i rodzaj pytań w kwestionariuszu oceny dostosowywany jest zarówno do wielkości firmy, jak i do branży, w jakiej działa.
Jak skorzystać z Synesgy?
Jeśli jesteś firmą zainteresowaną samooceną ESG, aby skorzystać z Synesgy, wystarczy zarejestrować się – ZAŁÓŻ KONTO Jeśli jesteś firmą zainteresowaną monitorowaniem poziomu zrównoważonego rozwoju swojego łańcucha wartości, skontaktuj się z nami.

2. REJESTRACJA

Jak mogę się zarejestrować?
Zarejestrować można się poprzez stronę – >> Synesgy.pl<<, która kieruje do kwestionariusza. Wszystkie obowiązkowe pola muszą zostać wypełnione. W ciągu kilkunastu minut po wysłaniu zgłoszenia na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją aktywacji profilu firmy.
Kto może się zarejestrować?
Samodzielnie zarejestrować na Platformie może się każda firma, jako pojedyncza organizacja, zainteresowana autooceną swojego poziomu zrównoważonego rozwoju i uzyskaniem Score ESG wraz z certyfikatem oraz sugestią działań pozwalających na poprawę swojego poziomu zrównoważonego rozwoju.
Czy rejestracja jest płatna?
Rejestracja jest darmowa. ZAŁÓŻ KONTO
Jaką branżę powinienem wybrać, jeśli działam w kilku?
Proszę wskazać tę branżę, która jest przeważająca dla działalności firmy.
Po kliknięciu „Zarejestruj się” pojawia się pusta strona. Skąd mogę mieć pewność, że rejestracja się powiodła?
Poczekaj kilka minut i sprawdź, czy otrzymałeś/łaś e-mail rejestracyjny. Jeśli tak – rejestracja się powiodła, postępuj dalej zgodnie z instrukcją w mailu. W przeciwnym razie – spróbuj ponownie się zarejestrować (po zmianie przeglądarki i opróżnieniu pamięci podręcznej strony Synesgy). W razie niepowodzenia skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Po kliknięciu „Zarejestruj się” pojawił się komunikat o błędzie informujący o tym, że podany adres e-mail jest już używany – co to oznacza?
Komunikat ten pojawia się, gdy firma jest już zarejestrowana na stronie Synesgy. W tej sytuacji przejdź do opcji logowania, wykorzystując zarejestrowany adres e-mail, a jeśli nie pamiętasz swojego hasła, zresetuj go, wykorzystując opcję resetowanie hasła („Zapomniałeś hasła”) na stronie Synesgy poniżej okna logowania. W razie problemów należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Nie otrzymałem/łam wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, co mam zrobić?
W pierwszej kolejności proszę się upewnić, że email z Synesgy nie wpadł do folderu SPAM, jeśli powiadomienia nie ma w SPAM-ie, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

Czy mogę dokonać zmian we wprowadzonych danych po rejestracji?
Po rejestracji firma może samodzielnie tylko jeden raz zmienić wskazaną przy zakładaniu konta branżę, jeśli nie wypełniła jeszcze kwestionariusza. Jeśli natomiast już go wypełniła lub chce branże zmienić po raz kolejny, lub wprowadzić inne zmiany – należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
Jak mogę usunąć moje konto?
Aby usunąć swoje konto należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
Zapomniałem hasła/hasło jest nieprawidłowe. Co zrobić?
Proszę zresetować hasło za pomocą opcji na stronie Synesgy („Zapomniałeś hasła”) znajdującej się pod opcją logowania, następnie wysłany zostanie odpowiedni e-mail z instrukcją zresetowania hasła.

4. KWESTIONARIUSZ SYNESGY

W jakim języku jest dostępny kwestionariusz?
Kwestionariusz Synesgy jest dostępny we wszystkich językach, które w danym momencie oferuje Platforma Synesgy – w tym w języku polskim i angielskim. Aktualnie to ponad 20 różnych języków. Natomiast interfejs Platformy jest zawsze dostępny w języku lokalnym (wg kraju rejestracji) – w tym wypadku w języku polskim – oraz w języku angielskim.
Czy kwestionariusz przystosowany jest do wymogów prawnych mojego kraju?
Tak – kwestionariusz jest dostosowany do każdej branży, a także każdego kraju, w którym Platforma została zlokalizowana. Dla pozostałych krajów istnieje wersja globalna platformy.
Wypełniłem/łam kwestionariusz, ale system wymaga ode mnie wgrania konkretnych dokumentów, których aktualnie nie posiadam – co mogę zrobić?
Aby nie utracić już wprowadzonych odpowiedzi na pytania kliknij przycisk „Zapisz jako wersję roboczą”, który jest dostępny w każdej sekcji kwestionariusza, jak również na dole strony kwestionariusza. W ten sposób zostaną zapisane już wprowadzone do odpowiedzi, a brakujące dokumenty będzie można uzupełnić później.
Uzupełniłem/łam kwestionariusz, a po jego wysłaniu pojawia się komunikat – walidacja nie powiodła się.
Komunikat ten oznacza, że w kwestionariuszu może brakować niezbędnej dokumentacji. Każde pytanie, w ramach którego brakuje dokumentu, zostanie odpowiednio zaznaczone przez system, dzięki czemu bardzo łatwo będzie można odnaleźć je w kwestionariuszu, aby dodać do niego odpowiedni załącznik. Podczas przesyłania załączników, użytkownik, będzie musiał wybrać odpowiednią kategorię (etykietę) dla dokumentu, np. rachunek za energię, partnerstwo, certyfikacja itp.
Zostałem/łam poinformowany/a, że kwestionariusz został ponownie otwarty – dlaczego?
Komunikat taki pojawia się najczęściej wtedy, gdy konsultant BOK dodaje komentarze do kwestionariusza – np. z prośbą o ponowne rozpatrzenie wybranego pytania lub dodanie potrzebnych informacji.
Kto powinien odpowiedzieć na pytania z kwestionariusza?
W zależności od tego, kto koordynuje dany dział w firmie – na pytania znajdujące się w kwestionariuszu, najlepiej będzie w stanie odpowiedzieć dział administracji, a także dział prawny i finansowy.
Czy można wydrukować kwestionariusz?
Tak – w tym celu należy pobrać z platformy kwestionariusz w formie pliku PDF, ta opcja dostępna jest na dole strony z kwestionariuszem, a następnie go wydrukować.
Czy mogę zmienić makrobranżę?
Tak. Firma samodzielnie może zmienić branże, ale tylko jeden raz, w tym celu należy zalogować się na swój profil i skorzystać z opcji edycji, która prezentowana jest w kontekście nazwy branży. Jeśli z jakichś powodów firma potrzebuje dokonać zmiany branży drugi i kolejny raz, w tej sytuacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Jakich regulacji prawnych dotyczą pytania zawarte w kwestionariuszu?
Dotyczą one zagadnień związanych m.in. z: Europejskim Zielonym Ładem, Taksonomią UE, GRI, SDG i ISO. Szczegóły patrz sekcja REGULACJE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ KWESTIONARIUSZ.
Z czego składa się kwestionariusz?
Rodzaj kwestionariusza dostosowywany jest automatycznie na podstawie wielkości firmy, co deklaruje każda organizacji podczas rejestracji. Kwestionariusz dla dużych firm składa się z dwóch części – sekcji ogólnej dotyczącej kwestii ogólnych związanych z ESG i pytań specyficznych dla wybranej branży. W przypadku firmy mikro lub małej kwestionariusz nie posiada sekcji z pytaniami dotyczącymi branży. Sekcja ogólna jest podzielona na pytania związane z: ładem biznesowym, środowiskiem, oraz kwestiami społecznymi Z kolei kwestionariusz dla firmy średniej wielkości jest taki sam jak dla mikro i małej firmy, z tym, że dodatkowo posiada sekcję z pytaniami dedykowanymi pod branżę, jaką zadeklarowała dana firma.
Jaki typ i rozmiar załączników można dodać do kwestionariusza?
Kwestionariusz pozwala na dodanie plików w następujących formatach: PDF, JPEG, PNG i XLS. Maksymalny rozmiar jednego poliku to 5 MB.
Jakie dokumenty należy załączyć do kwestionariusza?
W zależności od pytania prosimy o załączenie różnych dokumentów, mogą to być wewnętrzne dokumenty firmy, np. polityki, czy potwierdzenia uzyskanych certyfikatów. Ponadto w niektórych pytaniach należy załączyć faktury np. za zakup energii, czy dóbr i usług od podmiotów trzecich. W przypadku załączania dokumentu prosimy sprawdzić, czy nie zawiera ona danych osób fizycznych lub danych wrażliwych, jeśli takowe znajdują się na dokumencie, należy je usunąć, np. zamazać.
Co oznaczają skróty GRI, SDG, ESRS przy każdym pytaniu?
 • GRI (ang. Global Reporting Initiative) – stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Jest to bezpłatnie dostępna lista wytycznych i ram dla raportowania ESG. Szczegółowa dokumentacja w języku angielskim dostępna jest na: Global Reporting Initiative
 • SDG (ang. Sustanability Development Golas) – to Cele Zrównoważonego Rozwoju, przyjęte wspólnie przez członków ONZ w tzw. Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Agenda ta określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań (tzw. z ang. targets), jakie msza zostać podjęte na świecie, aby zapewnić zrównoważoną Planetę dla przyszłych pokoleń. Czas na ich wdrożenie i realizację jest do 2030 roku. Szczegóły na: United Nations Polska
 • ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards) – to europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju opracowane przez EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej powołaną przez UE), a ich celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom jednolitej metody raportowania informacji ESG. Obejmują łącznie 12 standardów. Dwa z nich definiują zasady sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz nadrzędne wymagania dotyczące ujawniania informacji. Pozostałe dziesięć dotyczy poszczególnych obszarów E, S i G.

 • Kwestionariusz Synesgy bazuje na wspomnianych wyżej wytycznych, a skrót pojawiający się przy danym pytaniu wraz z numerem odnosi się szczegółowo to danej wytycznej.
  Potrzebuję policzyć ślad węglowy mojej organizacji, czy w Synesgy mogę to zrobić?
  Tak, w naszym kwestionariuszu został zaimplementowany dedykowany kalkulator śladu węglowego, który pozwoli firmie na obliczenie emisji w podziale na 3 zakresy. Kalkulator bazuje na najpowszechniej na świece stosowanej przez firmy metodyce i standardzie zgodnym z GHG Protocol.
  Jak wygląda proces certyfikacji?
  3 proste kroki:
  • Rejestracja na Platformie Synesgy
  • Uzupełnienie kwestionariusza danymi
  • Wysłanie do certyfikacji
  Jak długo trwa proces certyfikacji na Synesgy?
  Ten proces jest bardzo szybki, w dużej mierze czas trwania uzależniony jest od tego, jak szybko firmie uda się zebrać wszystkie potrzebne dane do uzupełnienia kwestionariusza.

  5. REGULACJE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ KWESTIONARIUSZ

  Czym jest GRI?
  GRI (Global Reporting Initiative) to niezależna, międzynarodowa organizacja, która pomaga firmom i innym organizacjom ocenić ich poziom ESG (Environmental, Social, and Governance). Poziom ten oceniany jest za pomocą najczęściej stosowanych na świecie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju – Standardów GRI, o które także oparty jest kwestionariusz Synesgy. Standardy GRI, opracowane przez Global Reporting Initiative, reprezentują dobre praktyki w zakresie publicznego raportowania na temat wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczność. Oparte na standardach raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju, znane również jako Raport Zrównoważonego Rozwoju i/lub Sprawozdanie Niefinansowe (NFS) dostarcza informacji na temat pozytywnego lub negatywnego wkładu firmy w zrównoważony rozwój. Standardy GRI to modułowy system wzajemnie powiązanych standardów. Trzy zestawy standardów wspierają proces raportowania: Standardy Uniwersalne, które mają zastosowanie do wszystkich organizacji; Standardy branżowe mające zastosowanie do konkretnych branż oraz standardy szczegółowe, które zawierają wykaz odpowiednich ujawnień dla określonego tematu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie organizacji: Global Reporting – GRI Standards
  Czym jest SDG?
  SDG (Sustainable Development Goals) to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju związane z przyjęciem Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przez kraje członkowskie ONZ. Skupiają się one na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w sposób zintegrowany w jego trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
  Czym jest ISO?
  ISO (International Organization for Standardization) to pozarządowa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zajmująca się określaniem norm jakości dotyczących różnych dziedzin oraz branży.
  Czym jest SBTi?
  Instytucja Science Based Initiative (SBTi) została utworzona, aby prowadzić firmy w kierunku ambitnych działań klimatycznych inspirowanych dowodami naukowymi. Członkostwo w SBTi odbywa się w kilku etapach, takich jak (i) określenie celów redukcji emisji; (ii) przekazywanie zainteresowanym stronom celów i strategii wdrażania oraz (iii) coroczne ujawnianie uzyskanych postępów. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na: Science Based Targets.
  Czym jest Taksonomia UE?
  Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: „Taksonomia” lub „Rozporządzenie”). Stanowi ona zharmonizowane europejskie zasady określania, czym jest działalność zrównoważona środowiskowo. Jej celem jest z jednej strony przekierowanie inwestycje kapitału na bardziej ekologiczne, a z drugiej strony walka z „greenwashingiem”, czyli nieuzasadnionymi deklaracjami przez niektóre podmioty, że ich działalność jest przyjazna środowisku, kiedy tak naprawdę nie ma do tego podstaw.

  6. CERTYFIKAT

  Wypełniłem/am poprawnie kwestionariusz i przesłałem do certyfikacji, jednak nie otrzymałem/am certyfikatu?
  Jeśli system pozytywnie zweryfikował odpowiedzi w kwestionariuszu, certyfikat pojawia się automatycznie na profilu Synesgy firmy. Ponadto System automatycznie wysyła powiadomienie na adres e-mail z informacją o wystawionym certyfikacie. Sam certyfikat nie jest wysłany w e-mailu, lecz dostępny na profilu Synesgy firmy, aby go pobrać należy się zalogować na swoje konto Synesgy.
  Jak mam pobrać certyfikat?
  W tym celu proszę zalogować się na swoje konto Synesgy wybrać zakładkę Ankieta, przejść na dół strony o kliknąć w przycisk Certyfikat, a następnie wybrać odpowiedni format, w jakim ma być pobrany certyfikat.
  Jak długo ważny jest certyfikat?
  Certyfikat jest ważny 12 miesięcy od momentu jego wystawienia. Po upływie tego okresu, aby utrzymać status certyfikowanego przedsiębiorstwa, należy ponownie wypełnić kwestionariusz danymi za nowy okres.
  W jakiej formie otrzymam certyfikat?
  Certyfikat dostępny jest w następującej formie:
  • jako plik PDF z możliwością pobrania,
  • jako plik graficzny,
  • jako kod HTML, który daje możliwość skopiowania go i udostępnienia na stronie internetowej certyfikowanej firmy.
   Kto opracował kwestionariusz oraz score ESG? Przez kogo jest wystawiany certyfikat Synesgy?
   CRIF Ratings – agencja ratingowa będąca częścią międzynarodowej Grupy CRIF, autoryzowana przez EUNB i ESMA – opracowała metodologię ESG dla firm działających na terenie Unii Europejskiej, która jest w pełni zgodna z międzynarodowymi standardami (np. Global Reporting Initiative (GRI), Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG), czy Europejskimi Standardami Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)), a także wewnętrznymi wymaganiami poszczególnych krajów. Metodologia ta została wykorzystana w kwestionariuszu Synesgy.
   Co określa score ESG?
   Score ESG to ocena stopnia zgodności Firmy z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG), która uwzględnia również sektor i obszar geograficzny Firmy. Score ESG dzieli się na pięć klas:
   • Klasa A – Doskonały poziom Zrównoważonego Rozwoju
   • Klasa B – Dobry poziom Zrównoważonego Rozwoju
   • Klasa C – Zadowalający poziom Zrównoważonego Rozwoju
   • Klasa D – Dostateczny poziom Zrównoważonego Rozwoju
   • Klasa E – Niski poziom Zrównoważonego Rozwoju
   Score ESG odnosi się do daty opublikowania wypełnionej ankiety (certyfikacji) i nie podlega monitoringowi.

   7. ODNOWIENIE CERTYFIKATU

   Jak długo ważny jest certyfikat?
   Certyfikat ważny jest przez rok od momentu jego wystawienia. Zarówno datę wystawienia certyfikatu, jak i datę jego ważności znajdziesz wydrukowaną na dokumencie certyfikatu.
   Czy będę mieć dostęp do konta Synesgy i ankiety, kiedy jej ważność wygaśnie?
   Po upływie okresu ważności certyfikatu, jeśli kwestionariusz nie zostanie odnowiony, status kwestionariusza/certyfikatu zmienieni się na „Wygasły”. Twoje konto na Synesgy pozostaje aktywne, tzn. możesz się zalogować, ale nie będziesz miał dostępu do wygasłego kwestionariusza.
   Mój certyfikat stracił ważność, co powinienem/am zrobić, aby uzyskać nowy?
   Na kilka dni przed datą, kiedy Twój certyfikat starci ważność wyślemy na Twój adres e-mail wiadomość z informacją, kiedy certyfikat traci ważności i co należy zrobić, aby go odnowić.
   Uzyskałem/am nowy dokument/zakończyłem ważny projekt w obszarze ESG – czy mogę zaktualizować już certyfikowaną ankietę?
   Jeśli Twój certyfikat straciła ważność możesz odnowić go i uwzględnić nowe dokumenty i projekty w kolejnej ocenie. Jeśli Twój certyfikat jest nadal ważny, jest możliwość ponownego otwarcia kwestionariusza, w tym przypadku skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia szczegółów i kosztów takiej usługi.

   8. WSPARCIE

   Do kogo mam się zwrócić w przypadku pytań i problemów?
   Prosimy o kontakt z naszym lokalnym biurem obsługi klienta, szczegóły kontaktu znajdziesz w stopce strony Synesgy.pl.
   Czy uzyskam pomoc w języku polskim?
   Tak.

   9. PŁATNOŚĆ

   Ile kosztuje certyfikacja na Synesgy?
   Uzyskanie pierwszej oraz kolejnych certyfikacji na Platformie Synesgy wiąże się z opłatą 920 PLN netto rocznie.
   Jakie formy płatności są akceptowane/jak mam zapłacić za certyfikat?
   Aktualnie za certyfikat można zapłacić w formie przelewu bankowego. W przyszłości planujemy udostępnić dodatkowe sposoby płatności, o czym poinformujemy w FAQ na stronie Platformy Synesgy.