Blog

|

Chaos standardów ESG – jak poradzić sobie z raportowaniem?

„Jakość danych jest fatalna, rzetelność raportowania bardzo niska, a dostępu do danych brak”. Tak obecną sytuację podsumował Prof. Bolesław Rok na konferencji FinTech in ESG. Mimo tego, iż kwestie związane z ESG nie są nowością, na rynku wciąż brakuje rzetelnych danych dostarczanych przez polskie firmy dotyczących ich poziomu ESG, oraz jasno i w przystępny sposób określonych działań, jakie należy podjąć aby te dane zbierać i w sposób efektywny mierzyć. Presja nakładana na firmy, ze strony zarówno inwestorów, jak i klientów, a także społeczeństwo i regulatorów zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym, nie pozwala tych problemów bagatelizować.

4 grupy firm raportujących dane poza finansowe

Ciekawymi informacjami podzieliła się z nami także Katarzyna Szwarc – Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – która na wstępie stwierdziła, że dane to podstawa. Dokonała ona ciekawego podziału firm na polskim rynku, których raportowanie kwestii związanych z ESG dotyczy. Pierwsza grupa to mała grupa spółek, które muszą raportować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i robią to dobrze, dostarczone przez nie dane są świetne jakościowo. Druga grupa, która staje się coraz większa, to spółki które muszą raportować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i robią to, ale jeszcze nie do końca dobrze, natomiast z roku na roku ich raporty są coraz lepsze, a dane coraz dokładniejsze. Trzecia, niestety bardzo duża grupa, to grupa spółek które nie maja pojęcia, że powinny coś raportować albo nie zdają sobie sprawy z tego jak ogromnym wyzwaniem raportowanie jest. Czwarta grupa, to natomiast grupa spółek, które jeszcze nie muszą raportować, ale zaraz będą musiały.

Największe wyzwanie – kakofonia standardów

Jakie więc wyzwania stoją nie tylko przed firmami, ale również regulatorami? Wypracowanie spójnych standardów, i swego rodzaju przewodnika dla firm, tak aby każda z nich miała jasność czy musi ona obecnie kwestie niefinansowe raportować, a jeśli tak, to które i w jaki sposób, a co np. będzie musiała raportować w przyszłości. Według głosów docierających do ministerstwa, największym obecnie wyzwaniem na rynku jest kakofonia różnych standardów, regulacji i przewodników, które mają na celu wsparcie firm, a często jeszcze bardziej zrozumienie regulacji utrudniają.

Rozwiązanie – prosty i jednolity sposób oceny

Właśnie z tą myślą – o ujednoliceniu sposobów oceny poziomu ESG firmy, z wykorzystaniem międzynarodowych standardów typu GRI czy tych określonych przez United Nations Global Compact, powstała Platforma Synesgy, która za pomocą prostej ankiety pozwala firmą w łatwy i szybki sposób dokonać oceny swojego poziomu ESG – tego, na ile i w jakich miejscach standardy te są spełniane, a w jakich ich wypełnianie należy poprawić.

Dzięki temu nie tylko firma, która dokonuje certyfikacji, wie gdzie i jakie działania naprawcze powinna wdrożyć, ale sygnalizuje ona również w ten sposób swoim interesariuszom – klientom, inwestorom, partnerom – swoje zaangażowanie w kwestie społecznie ważne.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ