Blog

|

CRIF przełamuje bariery w dostępie MŚP do nowoczesnych, kompleksowych i globalnych narzędzi ESG

Standardy raportowania zaangażowania przedsiębiorstwa w kwestie zrównoważonego rozwoju, takie jak ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards), są zbiorem wytycznych, ram i zasad, które organizacje mogą stosować do raportowania swoich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Te standardy pomagają firmom w identyfikowaniu, mierzeniu i komunikowaniu ich wpływu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.


Nie istnieje jednoznaczny, uniwersalny zestaw standardów raportowanie czynników ESG, ponieważ różne branże, kraje i organizacje mogą mieć różne potrzeby i priorytety. Jednakże istnieją pewne międzynarodowe ramy, które są często wykorzystywane jako punkt odniesienia do raportowania niefinansowego, takie jak: Global Reporting Initiative (GRI), Integrated Reporting Framework (IRF), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ISO 26000, czy wspomniany wcześniej ESRS.

Wybór konkretnych standardów raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju zależy od indywidualnych potrzeb i kontekstu każdej organizacji. Ważne jest, aby wybrać ramy, które najlepiej odpowiadają celom, wartościom i potrzebom firmy, jednocześnie zapewniając transparentność i wiarygodność w raportowaniu zaangażowania firmy w kwestie ESG.

Platforma Synesgy: narzędzie do gromadzenia danych ESG

Mając na uwadze obecne wyzwania dla biznesu związane z potrzebami gromadzenia danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do raportowania (np. CSRD), a przede wszystkim analizowanie i mitygowania ryzk ESG zarówno własnej działalności, jak i swoich partnerów biznesowych, CRIF udostępnia platformę Synesgy, która umożliwia w łatwy i transparentny sposób gromadzenie danych ESG, wykorzystując mechanizm ankiety, który został opracowany zgodnie z metodykami Agencji Ratingowej CRIF na podstawie standardów GRI i w zgodzie z ESRS, według którego największe firmy już w przyszłym roku dokonają ujawnień swojego zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Od początku lutego 2024 r. ta możliwość oceny swojego zaangażowania w czynniki ESG jest jeszcze lepiej dopasowana do potrzeb firm, ponieważ Platforma Synesgy dostosowuje rodzaj ankiety do wielkości przedsiębiorstwa: mała lub mikro (mniej niż 50 pracowników), średnia (od 50 do 250 pracowników) i duża (więcej niż 250 pracowników) oraz branży (lista wyboru branż), a co bardzo istotne, dodatkowo nawiązuje swoimi pytaniami do standardu ESRS, dzięki czemu każda firma zostaje oceniona wg jednego spójnego standardu, a swoim wynikiem może podzielić się nie tylko w całej Unii Europejskiej, ale także na świecie.

Co to oznacza w praktyce? 3 proste kroki

 1. Firma zainteresowana skorzystaniem z platformy Synesgy, zakłada na platformie konto, określając wielkość firmy oraz branżę.
 1. Na profilu firmy dostępna jest ankieta, w której ilość i zakres pytań dopasowana jest do profilu firmy.

Dla przykładu: jednoosobowa działalność gospodarcza na swoim profilu będzie miała udostępnioną ankietę z liczbą około 30 pytań * i nie policzy śladu węglowego swojej działalności; firma MŚP znajdzie na swoim profilu ankietę z ok. 100 pytaniami, a duża firma wypełniać będzie ankietę z największą liczbą pytań, w tym danymi do kalkulatora śladu węglowego.

*Liczba pytań zmienia się dynamicznie w ankiecie w zależności od udzielanych odpowiedzi.

 1. Po zebraniu odpowiedzi na wszystkie pytania i wysłaniu ankiety w czasie rzeczywistym platforma Synesgy generuje score ESG oraz spersonalizowany dla firmy plan działań naprawczych.

Podsumowanie

Obserwując różne badania na temat gotowości polskich firm do raportowania ESG, np. badania CRIF z 2023 r. na temat barier związanych z wdrażaniem ESG w polskich przedsiębiorstwach, widać, że do tego procesu przygotowują się firmy duże, zobligowane regulacjami prawnymi, a małe przedsiębiorstwa odsuwają ten temat i powołują się na wiele barier związanych z tematyka gromadzenia danych niefinansowych i raportowaniem w łańcuchu wartości. Bo nawet te małe i średnie firmy, które zgodnie z obowiązująca od zeszłego roku dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nie podlegają raportowaniu, funkcjonują w biznesie w powiązaniu z innymi, większymi i dużymi firmami, jako ich dostawcy i w tym obszarze będą „zmuszone” do raportowania.

Zatem zmiana funkcjonalna w platformie Synesgy, udostępnienie ankiety do gromadzenia danych niefinansowych w podziale na wielkość firmy w odniesieniu do Europejskiego Standardu to krok w kierunku ułatwienia małym i średnim firmom procesu oceny ich poziomu zrównoważonego rozwoju, a tym samym CRIF przełamuje bariery w dostępie tych firm do nowoczesnych, kompleksowych i globalnych narzędzi ESG, zwiększając ich przewagę konkurencyjną oraz udział w budowaniu zrównoważonej gospodarki.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ