Blog

|

Czym jest ESG score?

Wynik ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze) jest miarą wyników firmy w obszarach, które są uważane za ważne dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk biznesowych – raportowaniu tzw. nie finansowym. Wyniki te są wykorzystywane przez inwestorów, analityków i innych interesariuszy do oceny ogólnej kondycji i ryzyka firmy oraz do podejmowania świadomych decyzji o tym, gdzie i w jaki sposób zainwestować pieniądze.

Środowiskowy aspekt ESG

Aspekt środowiskowy wyników ESG dotyczy wpływu firmy na środowisko naturalne i jej wysiłków na rzecz zmniejszenia śladu węglowego i minimalizowania swojego negatywnego wpływu. Obejmuje to takie kwestie, jak efektywność energetyczna, wykorzystanie energii odnawialnej i ochrona wody, czy też odpowiedzialna gospodarka odpadowa i recykling materiałów.

Społeczny aspekt ESG

Społeczny aspekt ESG dotyczy wpływu firmy na społeczeństwo, w tym traktowania przez nią pracowników, dostawców i klientów, a także jej wysiłków na rzecz promowania różnorodności, równości i integracji. Obejmuje to takie kwestie, jak praktyki pracownicze, prawa człowieka i zaangażowanie społeczne.

Zarządcze aspekty ESG

Aspekt zarządcze ESG dotyczą ogólnego zarządzania firmą, w tym rady dyrektorów, wynagrodzeń kadry kierowniczej i przejrzystości. Obejmuje to takie kwestie, jak ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z przepisami prawa i regulacjami.

Agencje ratingowe ESG

Oceny ESG są określane przez różne agencje ratingowe, takie jak MSCI, ISS ESG czy CRIF Rating Agency za pośrednictwem platformy Synesgy. Agencje te wykorzystują różne źródła danych, w tym sprawozdania finansowe, artykuły prasowe i raporty firmowe, aby ocenić wyniki firmy w każdej z trzech kategorii ESG. Wyniki są następnie wykorzystywane do przypisania firmie oceny, takiej jak „wysoka”, „średnia” lub „niska”.

Zielone firmy – mniej podatne na ryzyko

Inwestorzy coraz częściej wykorzystują wyniki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że firmy o dobrych wynikach ESG są ogólnie uważane za bardziej zrównoważone i mniej ryzykowne, a zatem z większym prawdopodobieństwem przyniosą wysokie zyski w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi wpływu swoich inwestycji na społeczeństwo i środowisko.

Wiele źródeł wskazuje również na to, że firmy o lepszych wynikach ESG są zwykle bardziej odporne w czasach niepewności gospodarczej i zmienności. Dzieje się tak dlatego, że są lepiej przygotowane do zarządzania ryzykiem i radzenia sobie z wyzwaniami, a także cieszą się większym zaufaniem klientów, pracowników i innych interesariuszy.

Wyniki ESG są ważnym narzędziem dla inwestorów i innych interesariuszy do oceny ogólnej kondycji firmy. Fakt, że spółki o lepszych wynikach ESG są bardziej zrównoważone i mniej ryzykowne, czyni je atrakcyjną okazją inwestycyjną

Sprawdź swój wynik ESG na Platformie Synesgy – otrzymaj certyfikat i plan naprawczy i spraw, aby Twoja firma stała się zrównoważona!


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ