Blog

|

Czym jest greenwashing i jak z nim walczyć?

Greenwashing to praktyka publikowania fałszywych lub wprowadzających w błąd treści o korzyściach dla środowiska wynikających z produktu, lub usługi w celu odwołania się do świadomych ekologicznie konsumentów. Obecnie stanowi to coraz większy problem — firmy twierdzą, że są „ekologiczne” lub „zrównoważone”, aby zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć społecznie odpowiedzialnych konsumentów.

Greenwashin – wabik na inwestorów i klientów

Jednym z głównych czynników napędzających greenwashing jest rosnące zainteresowanie inwestycjami związanymi z ESG wśród inwestorów. To forma społecznie odpowiedzialnego inwestowania, która koncentruje się na firmach z silnymi praktykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Ponieważ coraz więcej inwestorów chce lokować swoje pieniądze w spółki, które są zgodne z ich wartościami, firmy idąc na skróty, coraz częściej publikują wprowadzające w błąd twierdzenia na temat swoich praktyk środowiskowych i społecznych, aby przyciągnąć nie tylko nowych inwestorów, ale także klientów.

Nieekologiczne produkty i usługi

Firmy, aby wprowadzić interesariuszy w błąd często uciekają się do złych praktyk polegających na wprowadzaniu w błąd, fałszowaniu eko znaków oraz certyfikatów, niedomówieniach czy wskazywaniu czegoś, co jest oczywiste, jako coś wyjątkowe. Na przykład firma może twierdzić, że produkt jest „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”, podczas gdy w rzeczywistości kompensuje tylko niewielką część swojego śladu węglowego lub jest „ekologiczny” tylko w jednej fazie cyklu życia produktu, a reklamowany jest inaczej. Lub firma może twierdzić, że jej produkty są wykonane ze „zrównoważonych” materiałów, podczas gdy w rzeczywistości są one tylko częściowo wykonane z tych materiałów.

Nieekologiczny biznes

To samo tyczy się sytuacji, w której firma może twierdzić, że jest „neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla”, podczas gdy w rzeczywistości kompensuje tylko niewielką część swojego śladu węglowego lub nie kompensuje go wcale. Albo, gdy firma twierdzi, iż podziela wartości „sprawiedliwego handlu”, podczas gdy w rzeczywistości pozyskuje tylko niewielki procent swoich produktów od dostawców te wartości podzielających.

Utracone zaufanie i lojalność klientów

Greenwashing jest poważnym problemem, ponieważ podważa zaufanie konsumentów i może prowadzić do realnych szkód dla środowiska. Kiedy konsumenci są wprowadzani w błąd co do korzyści środowiskowych produktu lub usługi, mogą podejmować decyzje zakupowe, które w rzeczywistości nie są dobre dla środowiska. Ponadto, gdy firmy publikują fałszywe lub wprowadzające w błąd treści na temat swoich praktyk środowiskowych, lub społecznych, mogą one tym samym odwracać uwagę od prawdziwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a tym samym lokować pieniądze konsumentów, tam, gdzie nie powinny one trafiać.

Większa transparentność sposobem na greenwashing

Jednym ze sposobów walki z greenwashingiem jest zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności. Przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do ujawniania swoich praktyk środowiskowych i społecznych w jasny i spójny sposób, tak aby konsumenci i inwestorzy mogli podejmować świadome decyzje. To właśnie między innymi do tego zmierzają regulacje prawne takie jak dyrektywa CSRD czy Agenda 2050.

Ponadto uzyskanie certyfikatów i zgody na używanie odpowiednich eko znaków stron trzecich mogą pomóc w weryfikacji deklaracji środowiskowych i społecznych firm, i na podjęcie świadomych decyzji przez klientów i inwestorów. Jednym z takich certyfikatów jest ten uzyskiwany w ramach oceny poziomu ESG na Platformie Synesgy. Ankieta Synesgy oraz certyfikat powstał we współpracy z Agencją Ratingów Kredytowych Grupy CRIF, która wypracowała własną metodologię ESG, którą od lat włącza do oceny emitentów spółek niefinansowych z Unii Europejskiej.

Nie tylko ocena, ale także plan poprawy

Co więcej, w ramach oceny poziomu ESG firma nie tylko otrzymuje score oraz certyfikat ocenę te potwierdzający, ale również listę rekomendacji i działań, jakie należy podjąć, aby swój poziom ESG poprawić. Obliczenie swojego śladu węglowego i poziomu ESG to pierwszy krok na drodze do bycia bardziej zrównoważoną i przyjazną nie tylko środowisku, ale również społeczeństwu firmą.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ