Biznesmeni biegnący torem biegowym za przodującym biznesmenem dbającym o ESG

Blog

|

Dlaczego wdrażanie ESG jest istotne dla Twojej firmy?

Strategia ESG stała się kluczowa w przyciąganiu inwestorów, zatrzymaniu klientów i utrzymaniu pozytywnej reputacji przedsiębiorstwa. W tym artykule zbadamy znaczenie ESG i omówimy, dlaczego ważne jest, aby Twoja firma traktowała zrównoważony rozwój priorytetowo.

Wzrasta znaczenie ESG

ESG to nie tylko chwilowy trend, to zmiana w sposobie działania i oceny firm.

Konsumenci, pracownicy, inwestorzy i organy regulacyjne są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem przedsiębiorstw na środowisko, społeczeństwo i zasady ładu korporacyjnego.

Badanie PWC z 2021 r. wskazuje, że:

• 83% konsumentów uważa, że firmy powinny aktywnie kształtować najlepsze praktyki ESG
• 91% liderów biznesu uważa, że ich firma ma obowiązek działać w kwestiach ESG
• 86% pracowników woli wspierać lub pracować dla firm, które dbają o te same kwestie, co oni.
Ponieważ deklaracje ESG zyskały strategiczne znaczenie, priorytetowe traktowanie wyników ESG stało się koniecznością dla wielu firm.

Korzyści z podejścia ESG

Przyciągnięcie i utrzymanie inwestorów

Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę czynniki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W swoim piątym dwuletnim raporcie Global Sustainable Investment Review (GSIR), Global Sustainable Investment Alliance poinformowało, że aktywa zarządzane w ramach zrównoważonych strategii inwestycyjnych wzrosły o 15% w latach 2018-2020, osiągając 35,3 bln USD.

Ponadto metaanaliza przeprowadzona w 2023 r. przez Morningstar wykazała pozytywną korelację między wynikami ESG a zwrotami finansowymi w USA.

W raporcie stwierdzono, że liczba zrównoważonych funduszy otwartych i giełdowych dostępnych dla inwestorów amerykańskich wzrosła do prawie 600 w 2022 r., co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z 2021 r.

Lojalność klientów i lepsza reputacja

Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ekologicznie i społecznie i chcą wspierać firmy, które są zgodne z ich wartościami.

Dobre wyniki w zakresie ESG mogą pomóc wyróżnić się na tle konkurencji. Przykładem zaangażowanej w zrównoważoną produkcję marki jest Patagonia, amerykańska firma odzieżowa produkująca ubrania outdoorowe, od wielu lat stawiana za wzór i „złote dziecko ESG”.


Co więcej, utrzymanie pozytywnej reputacji ESG może pomóc chronić firmę przed potencjalnymi kryzysami public relations, które mogą wynikać z negatywnych kwestii ESG, jak w przypadku LEGO, które zobowiązało się do stosowania zrównoważonych materiałów w swoich produktach i opakowaniach do 2030 r., demonstrując swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska.


Zaangażowanie i utrzymanie pracowników

Pracownicy coraz częściej poszukują pracodawców, którzy przestrzegają zasad ESG.

Nadając priorytet wynikom ESG, firma może przyciągnąć największe talenty i zwiększyć zaangażowanie pracowników, co prowadzi do wyższej produktywności, mniejszej rotacji oraz bardziej innowacyjnego i opartego na współpracy środowiska pracy.

Przykładowo, firma Salesforce została doceniona za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i wpływ społeczny, co przyczyniło się do jej reputacji jako najlepszego pracodawcy. Inicjatywa Salesforce obejmuje cel osiągnięcia 100% energii odnawialnej do 2022 r., wdrożenie kompleksowego programu kompensacji emisji dwutlenku węgla oraz skupienie się na różnych inicjatywach filantropijnych za pośrednictwem oddziału Salesforce.org.

Działania te przyniosły firmie różne korzyści, takie jak uznanie jej za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie przez Ethisphere w 2023 roku.

Complience i zarządzanie ryzykiem

Wyniki ESG stają się ważnym czynnikiem complience.


Rządy na całym świecie, takie jak Unia Europejska z jej rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania, wprowadzają nowe przepisy zachęcające firmy do prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony i etyczny. Koncentrując się na wynikach ESG, firma może wyprzedzić zmiany regulacyjne i zminimalizować ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów, jak to miało miejsce w przypadku skandalu związanego z emisjami Volkswagena.

Jak poprawić wyniki ESG?

Ustalenie jasnych celów i założeń ESG

Kluczowym krokiem do poprawy wyników ESG jest opracowanie kompleksowej strategii ESG, która określa cele i zadania firmy dla każdego filaru ESG (środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego).

Przykładowo, strategia People & Planet Positive IKEA wyznacza ambitne cele w zakresie energii odnawialnej, zrównoważonego pozyskiwania surowców i wpływu społecznego, które są zgodne z ogólną strategią biznesową i wartościami firmy.

Mierzenie i raportowanie wyników ESG

Mierzenie i raportowanie wyników ESG zaspokaja dwie potrzeby.

Konieczność poprawy wyników w zakresie ESG oraz zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi wymaga od firm corocznego pomiaru i raportowania swoich wyników. Aby to zrobić, niezbędne jest wdrożenie solidnych systemów gromadzenia danych i raportowania w celu śledzenia i oceny wyników ESG firmy.

Dzisiejszy postęp technologiczny zapewnia różne rozwiązania do zbierania, gromadzenia i modelowania danych w celu spełnienia wymogów indywidualnych i regulacyjnych (GRI – EU Taxonomy – CSRD). Rozwiązania programowe są różne i zapewniają dostosowane usługi w zależności od potrzeb firmy.


Angażowanie interesariuszy

Zaangażowanie pracowników, inwestorów, klientów i innych interesariuszy w inicjatywy ESG firmy nigdy nie było ważniejsze.

Zadowolenie wszystkich stron może sprawić, że firma będzie zrównoważona w aspekcie społecznym i zarządczym, ponieważ wiele elementów wpływających na wynik ESG może być powiązanych.

Przykładem są wysiłki Starbucks na rzecz zaangażowania interesariuszy poprzez inicjatywy takie jak program Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices.

Współpraca z partnerami z branży

Współpraca jest niezbędna, aby móc przetrwać zmiany niezbędne do zrównoważonego rozwoju, wymaga stworzenia sieci partnerów.

Ważne jest, aby dołączyć do grup, sieci lub stowarzyszeń koncentrujących się na kwestiach ESG, takich jak Sustainable Apparel Coalition lub inicjatywa RE100, aby dzielić się najlepszymi praktykami, uczyć się od innych i współpracować w celu wprowadzenia ulepszeń ESG w całej branży firmy.

Podsumowanie

Strategia ESG nie jest opcjonalną kwestią dla biznesu, to konieczny aspekt długoterminowego sukcesu.

W miarę jak coraz więcej firm zaczyna dostrzegać znaczenie czynników ESG, można spodziewać się większego przesunięcia w kierunku zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych, co ostatecznie przyniesie korzyści środowisku, społeczeństwu i globalnej gospodarce.

Wdrażając zasady ESG, firmy mogą odblokować liczne korzyści, w tym zwiększone zainteresowanie inwestorów, lojalność klientów, zaangażowanie pracowników i zapewnienie zgodności działalności z normami.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ