Blog

|

Jak redukować emisję gazów cieplarnianych?

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) odnoszą się do gazów, które zatrzymują ciepło w ziemskiej atmosferze, prowadząc do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. Gazy te obejmują dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i gazy fluorowane. Firmy i organizacje mają obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych w ramach działań związanych z ESG.

Sposoby na redukcje emisji

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest ważną częścią odpowiedzialności firmy za środowisko, którą można osiągnąć na kilka sposobów, w tym:

1. Efektywność energetyczną – poprawa efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych przez firmy. Można ją osiągnąć np. poprzez modernizację sprzętu, wdrożenie energooszczędnego oświetlenia czy kompleksowego systemu zarządzania energią.

2. Energią odnawialną – przejście na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i geotermalna, może pomóc firmom zredukować emisje gazów cieplarnianych.

3. Kompensacją emisji dwutlenku węgla – na przykład poprzez inwestowanie w projekty, które redukują lub usuwają emisje gazów, w tym projekty dotyczące energii odnawialnej lub projekty ponownego zalesiania.

4. Zarządzaniem łańcuchem dostaw i partnerów biznesowych – angażując we wspólny cel dostawców i innych kooperantów, a także nawiązując współpracę tylko z tymi, dla których wpływ działalności na środowisko jest istotny.

5. Zrównoważonym transport – w formie carpoolingu, jazdy na rowerze czy korzystaniu z transportu publiczny w drodze do pracy czy prywatnie, a także jako alternatywne środki transportu firmowego.

6. Projektowaniem bardziej zrównoważonych produktów – wykorzystując np. bardziej przyjazne środowisku materiały czy te pochodzące od certyfikowanych producentów, a także wydłużając cykl życia produktu czy dbając o reużywalność jego opakowania czy odpowiednią utylizację.

Transparentność i odpowiedzialność

Oprócz ograniczania emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstwa powinny również zachowywać przejrzystość w zakresie swoich emisji i wyznaczać cele ich redukcji. Obejmuje to zgłaszanie ich emisji odpowiednim władzom i nieustanne ich monitorowanie, tak aby zmniejszać swój negatywny wpływ na otoczenie.

Co natomiast jeśli firma nie zna swojego poziomu emisji? Może ona go wyliczyć korzystając z kalkulatorów GHG – takich jak ten stanowiący część oceny poziomu ESG na Platformie Synesgy. Nie tylko został on opracowany przez ekspertów, i jest zgodny z międzynarodowymi standardami i lokalnymi regulacjami, ale także jest on bezpłatny (przez pierwszy rok obecności firmy na Platformie).

Bycie eko daje przewagę konkurencyjną

Ponieważ inwestorzy, konsumenci i społeczeństwo stają się coraz bardziej świadomi wpływu firm na środowisko, spełnianie wymagań ESG stało się ważną kwestią dla wielu firm. Te, które osiągną dobre wyniki w zakresie ESG, będą miały długoterminową przewagę konkurencyjną, ponieważ będą w stanie przyciągnąć więcej inwestorów i konsumentów oraz będą lepiej przygotowane do dostosowania się do nadchodzących regulacji prawnych i zmieniających się technologii, a także do minimalizowania ryzyka. 

Oceń swój poziom ESG już dziś z Platformą Synesgy.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ