Blog

|

Jak Synesgy SCORE może pomóc w określeniu poziomu ESG firmy?

CRIF stworzył produkt, który pomaga firmom w tych wielu wyzwaniach związanych z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Nasza firma swoje działania w obszarze ESG prowadzi już od wielu lat, publikując m.in. raport niefinansowy, uczestnicząc w wielu projektach międzynarodowych  i podejmując się wielu inicjatyw z tym związanych.

Czym jest Platforma Synesgy?

Natomiast najważniejszym wydarzeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju jest powstanie platformy Synesgy. Globalnej platformy, która umożliwia firmom gromadzenie i zarządzanie danymi ESG. Organizacje – bez względu na swoją wielkość – mogą poznać swój poziom zrównoważonego rozwoju albo dokonując  własnej oceny wyliczanej przez naszą platformę na podstawie wprowadzonych danych albo, co ważniejsze, poprzez ocenę swojego łańcucha wartości, czyli od dostawców po klientów. Oceny tej dokonać można w kontekście każdego klienta na całym świecie, a dane na bieżąco śledzić i analizować.

Samoocena vs ocena przez łańcuch wartości

Synesgy oparty jest o prosty interfejs. Ankietę z pytaniami, które zostały stworzone przez naszych ekspertów zgodnie z najbardziej znanymi dzisiaj i dostępnymi rekomendacjami i benchmarkami wyżej wspomnianymi. Po wypełnieniu przez firmę ankiety liczony jest ESG Score, który jest autorskim rozwiązaniem stworzonym przez naszą agencje ratingową, a następnie wystawiany certyfikat. To rozwiązanie przeznaczone jest zarówno dla małych i średnich firm jak i korporacji.

Z jednej strony pozwala dokonać swojej własnej oceny zrównoważonego rozwoju, jak i lub oceny swojego łańcucha wartości. Zaletą naszego rozwiązania jest to, że jest ono ustandaryzowane. To oznacza, że gdy zbieramy dane niefinansowe od firmy z Polski to w podobnym formacie, dostaniemy je od firmy w Indiach. Co więcej, platforma jest zlokalizowana – formularz nie tylko dostosowany jest do języka lokalnego, ale również lokalnej specyfiki, w tym regulacji prawnych, i branży.

Last but not least – nasz platforma jest darmowa (dla Head of Supply Chain).

Synesgy Score

Score ESG, jest dostępny dla firmy – która chce śledzić swój zrównoważony rozwój poprzez analizę swojego łańcucha wartości, czyli zapraszając do certyfikacji przez naszą platformę swoich partnerów. Taka firma uzyskuje pełny dostęp do informacji dot. tego, jak wygląda jej  portfel klientów w podziale na trzy elementy ESG: środowiskowy, społeczny oraz ładu korporacyjnego, a także Score charakterystyczny dla danej branży. Dodatkowym atutem Scora jest to, że wszystkie dane – tj. odpowiedzi konkretnych partnerów firmy – można pobrać i zintegrować ze swoimi systemami decyzyjnymi.

40 krajów, 20 języków, 200 tys. firm w jednym rozwiązaniu

Platforma Synesgy to rozwiązanie globalne. Dzisiaj działamy już na czterech kontynentach w ponad 40 krajach pokrywając ponad 20 języków. Jest ono także otwarte na wiele branż – banki, firmy ubezpieczeniowe, produkcyjne, energetyczne i inne. I nowe – powstało ono w tym roku i bardzo dynamicznie się rozwija. Dzisiaj, na całym świecie, mamy ponad 350 klientów – tzw. szefów łańcucha wartości — firm, które chcą analizować i monitorować swój poziom zrównoważonego rozwój właśnie poprzez swój łańcuch wartości. Firmy te zapraszają swoich klientów do Platformy i dzięki temu mamy już zarejestrowane ponad 200 tysięcy różnych firm, które wypełniły ankietę i na jej bazie otrzymały Score ESG i certyfikat.

Firmy, czy tego chcą czy nie, będą musiały w swoje działania i strategie wkomponować kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Im zrobią to szybciej, tym więcej czasu będą miały na adaptację oraz potencjalnie mogą dzięki temu zdobyć przewagę konkurencyjną. Jeśli Twoja firma chce wejść na drogę do zrównoważonego rozwoju – skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w ocenie poziomu ESG Twojej firmy.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ