Blog

|

Jak zmniejszyć ryzyko przejścia na gospodarkę niskoemisyjną?

Ryzyko związane z tzw. przejściem na gospodarkę niskoemisyjną odnosi się do potencjalnego ryzyka finansowego, na jakie mogą być narażone firmy w wyniku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Ta transformacja jest napędzana rosnącymi obawami dotyczącymi zmian klimatycznych i koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu ograniczenia globalnego ocieplenia. Ryzyka przejściowe mogą obejmować zmiany w polityce rządu, zmiany w zachowaniach konsumentów oraz postęp technologiczny, który sprawia, że ​​niektóre produkty lub usługi stają się mniej pożądane.

Jak zminimalizować ryzyko ESG?

Jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem przejścia jest analiza środowiskowa, społeczna i zarządcza (ESG). Analiza ESG to sposób oceny zrównoważonego rozwoju i etycznych wyników firmy. Analizuje wpływ firmy na środowisko, sposób traktowania pracowników i klientów oraz praktyki zarządzania. Analizując wyniki ESG firmy, inwestorzy, kredytodawcy mogą uzyskać obraz w potencjalnej ekspozycji na ryzyko przejściowe.

Na przykład firma, która ma wysoki ślad węglowy i jest w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych, będzie prawdopodobnie bardziej narażona na ryzyko transformacji niż firma, która ma niski ślad węglowy i inwestuje w energię odnawialną. Podobnie firma ze złymi praktykami pracowniczymi lub historią naruszeń ochrony środowiska będzie prawdopodobnie bardziej narażona na ryzyko transformacji, niż firma o dobrych wynikach ESG.

Więcej danych to lepsze decyzje

Inwestorzy i kredytodawcy mogą wykorzystać te informacje do podejmowania bardziej świadomych decyzji o tym, gdzie zainwestować swoje pieniądze. Na przykład mogą zdecydować się na inwestowanie w spółki, które mają dobre wyniki w zakresie ESG, ponieważ firmy te prawdopodobnie będą bardziej odporne w obliczu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Mogą również zdecydować się na brak współpracy i niefinasowanie spółek, które mają słabe wyniki ESG, ponieważ firmy te są bardziej narażone na ryzyko związane z transformacją.

Warto wspomnieć, że niektórzy inwestorzy i kredytodawcy uważają, że spółki o dobrych wynikach ESG są bardziej rentowne w dłuższej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ firmy o dobrych wynikach ESG są lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami szybko zmieniającego się środowiska biznesowego i mają większe szanse na przyciągnięcie i utrzymanie klientów i pracowników. Ponadto firmy o dobrych wynikach ESG są bardziej skłonne do przestrzegania przepisów, ale też realizowania polityki ESG w związku z własnym poziomem zrównoważonego rozwoju i wiedzą na ten temat, co może pomóc im uniknąć osłabienia ich pozycji na rynku (konkurencyność) czy też kosztownych grzywien i procesów sądowych.

Rola państwa w zmniejszaniu ryzyka

Rządy również mają ważną rolę do odegrania w zarządzaniu ryzykiem transformacji. Państwa mogą tworzyć polityki i przepisy wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, takie jak zachęty podatkowe dla energii odnawialnej czy finansowanie inwestycji ekologicznych. Mogą one również inwestować w infrastrukturę oraz badania i rozwój, aby wspierać przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Mniejsze ryzyko z Synesgy

Pierwszym krokiem do ograniczenia ryzyka jest poznanie faktów i stanu rzeczywistego o swojej firmie w obszarach ESG. Do oceny poziomu ESG w firmie może posłużyć Platforma Synesgy, która umożliwia firmom audytu i certyfikacji ESG, ale także otrzymanie wskazówek dotyczących poprawy swojej sytuacji (plan działań naprawczych). Dzięki dobremu wynikowi ESG firma będzie postrzegana, przez inwestorów i innych interesariuszy, jako bardziej atrakcyjna i godna zaufania.

Oceń swój poziom ESG i nawiązuj lepsze partnerstwa biznesowe z Synesgy!


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ