Przedsiębiorcy trzymający papierową kulę ziemską

Blog

|

Sukces w biznesie a zrównoważony rozwój

Przez wiele lat koncentrowaliśmy się na ocenie sukcesu przede wszystkim poprzez wyniki finansowe. Jednakże obecnie, podejście to wymaga redefinicji. W szczególności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Sukces w biznesie jest kwestią podwójnej istotności: wpływu czynników zrównoważonego rozwoju na zarówno aspekty społeczne i ekologiczne, jak i na długoterminową wartość i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ten wpływ jest rezultatem zarówno działań firmy, jak i działań jej partnerów w łańcuchu dostaw, a także jest związany z oferowanymi produktami i usługami oraz relacjami biznesowymi.


Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest wiarygodność, transparentność, zdolność do szybkiej adaptacji i elastyczność, szczególnie w kontekście ryzyka związanego z wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne i inne czynniki zewnętrzne. Istotna jest również współpraca, zarówno wewnątrz firmy, jak i z partnerami w łańcuchu dostaw. Partnerstwo staje się kluczowym narzędziem.

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami

Aby firma mogła istnieć i rozwijać się, konieczne jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami, które są obecnie dostępne, ale w przyszłości mogą być ograniczone lub dostępne w inny sposób. Zmieniające się regulacje wymagają dostosowania, a to, co jest możliwe dzisiaj, może nie być możliwe jutro.

Rola dużych firm w wspieraniu MŚP

W dużych firmach istnieje potrzeba wsparcia i edukacji tych mniejszych firm. Partnerzy długoterminowi są cenni, zwalidowani. Z biznesowego punktu widzenia, nikomu nie zależy na zmianie dobrego partnera, nawet jeśli nie ma on jeszcze niskiego śladu węglowego lub go nie mierzy. Warto pomagać w redukcji śladu węglowego i uczynić go cennym uczestnikiem strategii zrównoważonego rozwoju, żeby móc kontynuować współpracę.

ESG – istota

Jeśli chodzi o raportowanie, nie wystarczy polegać jedynie na działach PR i pięknych zdjęciach. Konieczne jest zbudowanie wewnętrznego, interdyscyplinarnego zespołu, który będzie obejmował różne obszary istotne dla spółki. Ten zespół powinien pełnić pierwszoplanową rolę w kształtowaniu modelu biznesowego spółki, który będzie uwzględniał aspekty związane z ESG. Warto zdawać sobie sprawę, że ESG to nie tylko kwestia wdrożenia, ale ciągłe dążenie do doskonalenia i dostosowywania się do zmieniających się wyzwań i oczekiwań.

Jak osiągnąć „zrównoważony” sukces?

W procesie budowania zrównoważonego biznesu istnieje konieczny element – komunikacja. Jednak nie chodzi tylko o zwykłe rozmowy, ale o prawdziwą edukację i odczarowanie pewnych wariantów nazewniczych. Warto pamiętać, że nie wszyscy są gotowi na rewolucję w podejściu do biznesu. Używanie zawiłych i niezrozumiałych słów tylko odstrasza potencjalnych partnerów. Także każdy pracownik, od księgowości po sprzątaczkę, powinien zrozumieć, czym jest ESG. Dlatego tak ważne jest tłumaczenie skomplikowanych kwestii w sposób przystępny.


Również przyszli pracownicy coraz częściej wybierają firmy, które odzwierciedlają zrównoważone wartości. Nie chcą pracować „u truciciela”. Kwestie społeczne „S” są integralną częścią core biznesu, a nie czymś dodatkowym. Wszystkie te aspekty, które czasem są błędnie postrzegane jako dodatkowe, w rzeczywistości mają wpływ na finanse, inwestycje, koszty i wizerunek firmy.


Wprowadzenie CSRD sprawia, że raportowanie niefinansowe staje się równie ważne jak to finansowe. Należy dbać o to, aby działania były zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, a raportowanie było jej naturalnym odzwierciedleniem.Możemy korzystać z ogólnych danych, ale także zbierać specyficzne dane od dostawców, co daje nam pole do konkurowania. To również pozwoli nam mierzyć ślad węglowy naszych usług.


Musimy sobie zadawać pytania: Gdzie jesteśmy teraz? Co musimy zrobić? Jakie obszary wymagają naszej uwagi? Dbanie o planetę to ważny cel, ale musi iść w parze z osiągnięciem zysków. Jeśli nie potrafimy znaleźć związków między biznesem a ESG, może być konieczna zmiana całego naszego systemu myślenia.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ