Rosnący zrównoważony rozwój. Koncepcja oceny cyklu życia LCA. Ocena wpływu na środowisko związanego z produktem łańcucha wartości. Ocena śladu węglowego. Norma ISO LCA mająca na celu ograniczenie zmian klimatycznych

Blog

|

Zrównoważony łańcuch dostaw: dlaczego ESG ma znaczenie dla kontrahentów?

Nie ma strategii zrównoważonego rozwoju bez uwzględniania tego, co dzieje się w łańcuchu dostaw firmy. Wiemy, że około 90% emisji dwutlenku węgla generowanych jest w trakcie procesów w łańcuchu dostaw. Pomimo tego, że coraz więcej firm mierzy bezpośredni wpływ swoich działań, wciąż jest niewielu, którzy biorą pod uwagę wpływy związane z całym łańcuchem dostaw. Często wynika to z niezdefiniowanego i nieuporządkowanego podejścia do pomiaru wyników ESG, w tym niejasnej struktury zarządzania i odpowiedzialności, przy jednoczesnym braku monitorowania KPI.

Jednak brak monitorowania zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw często wynika ze skali projektu. Duże przedsiębiorstwa zazwyczaj mają długie i złożone łańcuchy dostaw, co sprawia, że ocena wyników dostawców w zakresie ESG staje się sporym wyzwaniem. Dlatego w kontekście zrównoważonego łańcucha dostaw ważne jest poleganie na odpowiednich partnerach, którzy pomogą firmie radzić sobie ze tymi trudnościami.

Aby uznać produkt i firmę za zrównoważone, konieczne jest przyjrzenie się wszystkiemu, co dzieje się na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw. Istnieje wiele aspektów, które podlegają ocenie, takich jak:

•             zrównoważone procesy związane z pozyskiwaniem surowców, rozpoczynając od ich wydobycia (uwzględniając wpływ na środowisko i warunki pracy pracowników) a kończąc na dostarczeniu ich do firmy,

•             zrównoważony rozwój dostawców zaangażowanych we wszystkie operacje przedsiębiorstwa,

•             zrównoważony rozwój wszystkich procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,

•             zrównoważone zarządzanie odpadami.

Te kwestie są istotne dla firm o różnych wielkościach, ale stanowią szczególne wyzwanie dla dużych firm i korporacji, które często posiadają złożone i długie łańcuchy dostaw obejmujące wielu dostawców na całym świecie. Ponadto, chociaż ocena zrównoważonego rozwoju bezpośrednich dostawców może być stosunkowo łatwa, konieczne jest również uwzględnienie przedsiębiorstw zaangażowanych w ich łańcuch dostaw.

Zrównoważony łańcuch dostaw, jak wybrać odpowiedniego partnera

Aby sprostać temu wyzwaniu, firma musi skorzystać z technologicznych rozwiązań i dokonać odpowiedniego wyboru kontrahentów. Istnieje kilka rozwiązań ESG, które pomagają firmom ocenić zarówno poziom zrównoważonego rozwoju ich modelu biznesowego, jak i dostawców.

Kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich partnerów, ponieważ niezbędne jest posiadanie wystarczającej ilości aktualnych danych w celu stworzenia wiarygodnych modeli oceny. Ważne jest również, aby te rozwiązania opierały się na międzynarodowo uznawanych standardach, co umożliwia firmom ocenę wyników swojego łańcucha dostaw na podstawie wspólnych wskaźników.

Choć istotne jest ustandaryzowane podejście, konieczne jest również uwzględnienie różnych regulacji dotyczących zrównoważonego łańcucha dostaw, które mogą się różnić w zależności od kraju, w którym firma działa oraz branży, której dotyczy.

Jak zbudować zrównoważony łańcuch dostaw z odpowiednim partnerem ESG?

Wynik tej analizy powinien umożliwiać szczegółową, ale intuicyjną ewaluację wyników dostawców w zakresie ESG, a także umożliwiać porównanie wyników różnych firm w celu wyboru odpowiedniego partnera.

Monitorowanie wyników jest ponadto istotnym aspektem, ponieważ zrównoważony rozwój jest codziennym zobowiązaniem, które musi stale angażować firmy. Jest to kolejny powód, dla którego ważne jest, aby polegać na partnerach, którzy nie tylko zapewniają „jednorazową” certyfikację, ale opierają swoje działania na aktualnych bazach danych i, począwszy od oceny, są w stanie pomóc firmom we wdrażaniu strategii doskonalenia w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ