kobieta patrząca na budynki rozmyślająca o rozwoju firmy

Blog

|

Zrównoważony model biznesowy: strategiczna rola ESG

Jeśli chodzi o zrównoważoną transformację, jednym z pierwszych obszarów, który przedsiębiorstwa powinny przeanalizować, jest ich model biznesowy. Zrównoważony model biznesowy jest fundamentem, od którego zależy nie tylko powodzenie strategii zrównoważonego rozwoju organizacji, ale także jej konkurencyjność oraz długoterminowa rentowność. W odniesieniu do modelu biznesowego, zrównoważony rozwój oznacza nie tylko wpływ firmy i jej działalności – oraz tych, występujących na wyższym i niższym szczeblu łańcucha dostaw – na środowisko lub społeczności, w których firma działa, ale także na zrównoważony rozwój ekonomiczny na przestrzeni lat.

Analiza, a także praca nad usprawnieniem i poprawą wykrytych najważniejszych obszarów, musi uwzględniać wszystkie aspekty, które wpływają na model biznesowy przedsiębiorstwa, a także obszary na które firma ma wpływ. W tej drodze ESG odgrywa kluczową rolę, ponieważ pomaga firmom zidentyfikować problemy i obszary, na których muszą się skupić, aby monitorować bieżące wyniki i opracować strategię poprawy.

Rola ESG w zrównoważonym modelu biznesowym

ESG odnosi się przede wszystkim do zestawów kryteriów pomiarowych i standardów (w wielu przypadkach wciąż w fazie rozwoju) działań organizacji w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Kryteria, które przyjmują formę zestawu standardów operacyjnych, muszą kierować zrównoważonym modelem biznesowym firmy, a także jej działaniami, aby zapewnić osiągnięcie określonych celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Kryteria te – i sposób, w jaki firma się do nich odnosi – są niezwykle ważne, ponieważ:

 • są wykorzystywane przez inwestorów do oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • są wykorzystywane przez organy publiczne i rządowe do wyboru spółek, które mogą uczestniczyć w projektach publicznych i/lub otrzymywać fundusze publiczne,
 • pomagają interesariuszom przy wyborze dostawców, którzy mają zostać włączeni do ich łańcucha dostaw.

Co ESG mówi o zrównoważonym rozwoju Twojego modelu biznesowego?

Ocena wyników firmy w zakresie ESG wiele mówi o zrównoważonym rozwoju jej modelu biznesowego, np. ocena wydajności dostawcy pod względem ESG może wskazywać na istotne problemy, które mogą sugerować brak stabilności dostawcy oraz ryzyko przerwania dostaw dla firmy korzystającej z jego usług.

Wskaźniki ESG dają obraz kondycji firmy, ponieważ uwzględniają wiele różnych aspektów, które, jeśli nie zostaną odpowiednio zaopiekowane, mogą z czasem osłabić konkurencyjność modelu biznesowego, np. zakłócenia w łańcuchach dostaw, które miały miejsce w ostatnich latach, pokazały wady związane z  przenoszeniem źródeł zaopatrzenia lub produkcji wyłącznie ze względu na korzyści ekonomiczne, gdy istnieje alternatywa bliżej kraju działalności.

Analizując wewnętrzne granice korporacyjne, wskaźniki związane z rotacją pracowników mogą wskazywać na niewłaściwe zarządzanie zasobami wewnętrznymi, co może wynikać z braku możliwości rozwoju, niewielkiej uwagi poświęcanej dobrostanowi pracowników oraz kultury zarządzania, która nie jest wrażliwa na potrzeby pracowników.

W otoczeniu, w którym występuje coraz większa niezgodność pomiędzy umiejętnościami a popytem na nie, zdolność firmy do tworzenia wewnętrznych umiejętności potrzebnych do innowacji oraz do utrzymania obecnych pracowników może mieć decydujący wpływ na jej konkurencyjność w dłuższej perspektywie czasowej.

Jak ocenić zrównoważony charakter modelu biznesowego?

W związku z tym ESG oraz sposób, w jaki firma i cały łańcuch dostaw pozycjonują się w odniesieniu do wskaźników z nim związanych, odgrywa strategiczną rolę w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju modelu biznesowego. Jednak jeśli chodzi o przejście od słów do pomiaru tych wskaźników i oceny firmy, zarówno jako całości, jak i w różnych obszarach, do których odnoszą się te wskaźniki, to nie jest to prosta sprawa.

Dlatego też rośnie zainteresowanie rozwiązaniami programowymi, które mogą zautomatyzować ten proces oceny. Przy wyborze rozwiązania należy jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

 • dostępność danych, na podstawie których będzie dokonywana ocena,
 • jakość danych,
 • standardy, na których opiera się rozwiązanie, takie jak standardy Global Reporting Initiative, których rolą jest zapewnienie wspólnej miary i certyfikacji wyników ESG,
 • uwzględnienie konkretnego kontekstu, w którym działa firma, takiego jak kraj i branża,
 • intuicyjny wynik, który może zapewnić zarówno ogólny przegląd firmy, jak i szczegółową analizę jej wyników w kluczowych obszarach makro, do których odnosi się ESG,
 • możliwość certyfikacji wyników w celu uzyskania dostępu do możliwości rynkowych.
grafika przedstawiająca czynniki wpływające na ocenę ESG modelu biznesowego firmy

Poprzez uwzględnienie tych czynników firma może ocenić mocne i słabe strony swojego zrównoważonego modelu biznesowego oraz monitorować poprawę. Pozwoli to organizacji zorientować się, czy podąża we właściwym kierunku.


Najnowsze informacje z Bloga ESG

 • Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  Rekomendacja Sfera Finansów dla Synesgy

  O roli strategii ESG w prowadzeniu biznesu, wsparciu platformy Synesgy w realizacji celów firmy oraz korzyściach płynących z samooceny ESG, opowiada Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Strefy Finansów.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  Rekomendacja Intrum dla Synesgy

  O znaczeniu strategii ESG dla Intrum, roli platformy Synesgy w osiąganiu celów firmy oraz korzyściach wynikających z samooceny ESG opowiada Agnieszka Surowiec, Brand and Comms Director, Intrum Polska.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG: rozwiązanie napędzające zrównoważony rozwój firm

  Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla firm, biorąc pod uwagę rosnący nacisk na zrównoważony rozwój angażujący wszystkich interesariuszy, od organów regulacyjnych, przez przedsiębiorstwa, po instytucje finansowe i konsumentów. Dla wielu firm, nawet MŚP, nie jest to już kwestia wyboru: niedawno zatwierdzona dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w rzeczywistości rozszerzyła liczbę firm,…

  CZYTAJ WIĘCEJ